Održano nekoliko Arete obuka tokom prvog kvartala

Početak nove godine za nas je bio veoma uzbudljiv i veoma radan.

Tokom janaura, februara i marta održali smo nekoliko obuka u okviru naše škole komunikacijskih vještina. Imali smo odlične grupe, upoznali smo sjajne ljude. Dobili smo priliku da sarađujemo i da unapređujemo njihova znanja i vještine u oblasti komunikacije i u tome smo uspjeli.

Imali smo veliki broj radionica koje se su se odvijale po brižljivo planiranom rasporedu i programu. Program naše škole vještina je jedinstven jer povezuje različite aspekte komunikacije kroz teorijske i praktične obuke. Učesnici su unaprijedili svoje lične i profesionalne vještine uz pomoć naših edukatora  koji su nesebično dijelili iskustva i prenosili znanja. 

Naši su polaznici naučili kako da:

–          poboljšaju verbalnu i neverbalnu komunikaciju,

–          prepoznaju i upravljaju emocijama u komunikaciji,

–          vode razgovore, argumentuju i pregovaraju,

–          uspješno se predstavljaju, prezentuju, promovišu,

–          nastupaju na televiziji, radiju, i sl.,

–          savladaju strah od javnog nastupa, itd.