7 PRAVILA ZA PISANJE TEKSTA

Da bismo unaprijedili vještinu pisanja i došli do svoje publike važno je da upoznamo osnovna pravila za pisanje teksta. Arete predstavlja top 7 pravila za pisanje:

 #1 SVRHA I RAZLOG PISANJA

Koji je razlog zbog kojeg pišem. Šta želim da postignem sa temom o kojoj pišem. Kakvu reakciju odnosno odgovor od čitaoca želim. Prije pisanja raspitam se kakva su znanja čitaoca o mojoj temi i zaključim u kom smjeru bi trebalo da pišem tekst – dajem samo osnovne informacije, dopunjavam sa novim informacijama, itd. Ako su čitaocu potrebna neka predznanja da bi razumio tekst navodim i te informacije.

#2 UPOZNAJ PUBLIKU

Ko su moji čitaoci? Koliko znaju o temi o kojoj pišem. Sa tekstom ih informišem a ne opterećujem velikim brojem informacija. Koristim samo one informacije koje su za temu najvažnije.

#3 JASNO I KONCIZNO IZRAŽAVANJE

Misli izražavam jasno. Koristim jednostavne i razumljive rečenice. Organizujem smislene cjeline odnosno pasuse. Redam informacije od onih koje su više važne do manje važnih. Vodim računa o  hronologiji. U tekstu navodim šta želim od čitaoca – da razumije važnost neke teme, da reaguje na temu i slično.

#4 KLJUČNE PORUKE

Tekstom šaljem ključne poruke. To su poruke koje su od najveće važnosti za temu i publiku. To su poruke koju pokreću publiku na razmišljanje ili akciju. Zbog ključnih poruka i pišemo tekst (mejl, esej, vijest, priču…)

#5 KONTROLA TEKSTA

Pregledam tekst. Provjerim da li je sadržaj teksta izložen logičnim slijedom. Provjerim slovne i pravopisne greške. Formatiram tekst da bude uredan i pregledan da bi privukao čitaoca da ga pročita. Ispravljam napisani tekst i potom ga objavljujem.

# 6 NASLOV (oprema teksta)

Naslov koji privlači pažnju čitaoca i koji najbolje šalje glavnu poruku teksta nije lako smisliti. Stoga ne treba žuriti sa izborom naslova. Ako nismo sigurni koji je naslov najbolji za naš tekst onda napišemo više naslova i odaberemo  onaj naslov koji mislimo da je za temu naprimjereniji. Naslov je potrebno istaknuti (odvajanjem od teksta, korištenjem većeg fonta ili boldovanjem naslova).

#7 PRAKSA – ČITAJ I PIŠI

Redovno čitam, postajem informisaniji. Bogatim rječnik, bolje oblikujem rečenice. Redovno pišem. Tako unapređujem vještinu pisanja.

Arete studio vještina

Tel: 065/617-418

info@arete.ba

ZA VIŠE OVAKVIH TEKSTOVA POPUNITE FORMULAR ISPOD I PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

[newsletter]