O Arete

Arete studio vještina – “Razvij svoju izvrsnost”! Vještina življenja ili učenje socijalnih vještina ne uči se u našim školama i na našim fakultetima a skoro uvijek vaše su vještine odlučujuće prilikom snalaženja u najrazličitijim situacijama – na intervjuu za posao, Pročitaj više