Završen drugi trening ARETE škola vještina

U periodu od 08. do 19. septembra održali smo još jedan ciklus „ARETE škola vještina i ličnog razvoja“. Povodom završetka drugog ciklusa u utorak 19. septembra u prostorijama Inovacionog centra u Banjaluci održana je konferencija za novinare. Konferenciju su održali polaznici škole i tom prilikom i polaznici i naši edukatori podijelili su svoje utiske o ovoj jedinstvenoj edukaciji.

„U okviru programa ARETE škole vještina polaznici su imali priliku da kroz veliki broj individualnih i praktičnih vježbi u kojima se koristi audio-vizuelna oprema, potom pripremi i realizaciji govora i prezentacija steknu potrebnu praksu i iskustvo“, istakla je portparol Studija vještina Arete Nela Marinković napominjući da je posebna vrijednost ove škole interaktivni rad u malim grupama.

„Čitav koncept i dinamičan rad koji je fantastično osmišljen dodatno su nas motivisali da pomjerimo vlastite granice te stečena znanja i iskustva primjenimo u za nas novim oblastima“, rekao je jedan od polaznika Arete škole Alesandar Đurašinović, menadžer iz Prijedora.

„Uz mnogo korisnih informacija i dobro pripremljenih predavanja, potom tehnike suzbijanja treme i usavršavanja ličnosti za mene predstavljaju najznačajnije iskustvo tokom rada u Arete školi vještina“, naglasila je Dijana Savić, pedagog iz Banja Luke.

Polaznica ARETE škole Meliha Mujanić ističe da je izuzetno zadovoljna intenzivnim treningom koji joj je omogućio sticanje određenog znanja u ovoj oblasti, ovladavanje novim vještinama, kao i razmjenu iskustava sa polaznicima i predavačima.

„Kao logoped u prilici sam da pohađam radionice i obuke vezane za profesionalno usavršavanje, ali je ARETE škola zaista posebno iskustvo. Preporučila bih je svima koji dolaze u kontakt sa velikim brojem ljudi te ovakvu vrstu treninga uvela u sistem obaveznih obuka“, istakla je Ivana Vukadinović.

Motiv za uključivanje u rad ARETE škole vještina za privatnog preduzetnika Draženka Radičića bio je usavršavanje vještina govora, komunikacije i prezentacije. „Ovo je za mene neponovljivo iskustvo, a zahvaljujući stečenim vještinama nadam se da ću moći da unaprijedim svoje poslovanje što mi je primani cilj“, istakao je Radičić.

Najmlađi polaznik Milan Rodić naglasio je da bi za svakog ko namjerava da se bavi bilo kojim vidom javnih nastupa, kao i u svakodnevnoj komunikaciji program obuke ARETE škole toplo preporučio napominjući da je postojeći sistem obrazovanja opterećen preopširnim nastavnim planom i programom uz premalo praktičnih znanja koja su neophodna u svakodnevnom životu.

Sljedeća „ARETE škola vještina i ličnog razvoja“ održaće se u oktobru o čemu će se svi zainteresovani moći da se informišu putem našeg sajta i FB page ARETE.