Arete na obilježavanju Svjetskog dana turizma u Brčkom

U organizaciji Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u Hotelu „Jelena“ u Brčkom je 26. septembra povodom Svjetskog dana turizma održan okrugli sto na kojem su predstavljene prilike za razvoj turizma u Brčko distriktu. 

Šef Vladine Službe za turizam Aleksandar Đurić kazao je da su na okruglom stolu eminentni stručnjaci prisutnima dali aktuelne i savremene tendencije u globalnom turističkom kretanju kao i nove mogućnosti za razvoj turizma na području Brčko distrikta BiH. 

„Brčko distrikt BiH organizovanim edukacijama kroz partnerstvo sa hotelijerima i mladim učenicima pravi jedan snažan resurs i za ljudski potencijal u pogledu daljnjeg razvijanja turizma. Danas smo čuli nešto novo što će otvoriti mogućnosti da kandidujemo neke potencijale Distrikta koji nisu dovoljno razvijeni i da u skladu s tim, možda zaključcima, Vladi Brčko distrikta BiH preporučimo i neke akcione planove”, kazao je Đurić. 

Danijela Orlić, osnivač škole komunikacijskih vještina „Arete” iz Banje Luke, kazala je da su danas prezentovani turistički potencijali grada Brčko kao i potencijali BiH, te načini na koji se imidž grada može podići na jedan novi i viši nivo. 

„Prezentovani su i svjetski trendovi, šta je ono što obilježava jedan grad, šta je emocionalno brendiranje, poslovno brendiranje jednog grada i sl. S inicijativom Udruženja hotelijera i restoratera i s inicijativom Vlade Brčko distrikta BiH pokušat ćemo podići Brčko na jedan novi i viši nivo kako bi se u konačnici ujedno otvorila i nova radna mjesta istovremeno privlačeći turiste”, kazala je Orlić. 

Šef Službe za turizam Aleksandar Đurić nakon uvodnog obraćanja prisutne je podsjetio da će obilježavanje Svjetskog dana turizma trajati tri dana uz anketiranje građana i dijeljenje promotivnih materijala građanima Brčkog koje će se organizovati u petak, 27. septembra na šetalištu ispred Gradske galerije kao i obuku za ugostiteljske turističke radnike koje organizuje Udruženje hotelijera i restoratera koje će se u subotu, 28. septembra organizovati u Gastro centru „Bakarni lonac”.

„Mislim da smo za ovo obilježavanje Svjetskog dana turizma dali dovoljno aktuelnih tema i očekujemo zvanične odgovore”, kazao je Đurić.