Najčešća pitanja i odgovori u vezi Arete škole vještina

Šta je Arete škola vještina?

Arete škola vještina omogućava razvijanje komunikativnih i retoričkih vještina, vještina javnog nastupa, kao i razvijanje vještina vođenja razgovora i vještina pregovaranja. Ove su vještine presudne za poslovni i lični uspjeh svakog čovjeka bez obzira na njegovo zanimanje.

Šta je cilj programa Arete škole vještina?

Da kroz raznovrsne treninge pismenog i usmenog izražavanja, razgovora i javnih nastupa naučite:

 • da riječi ciljano koristite u govoru i pisanju,
 • da svoje ideje iznosite jasno i uvjerljivo pred bilo kojom vrstom publike,
 • da argumentujete i uspješno pregovarate sa različitim tipovima ličnosti,
 • da uspješno prezentujete pred kolegama na poslu, kupcima, profesorima i studentima ili drugom publikom,
 • da se oslobodite straha od bilo koje vrste javnog govora i nastupa,
 • da naučite posao menadžera i da naučite kako da promovišete neki brend, kompaniju ili organizaciju,
 • da naučite da nastupate na televiziji i radiju i steknete potrebno iskustvo za samostalno pojavljivanje u medijima, i
 • da aktivno upravljate svojom komunikacijom i stižete do svog cilja.

Kako je koncipiran program Arete škole vještina?

Program se odvija kroz 6 radionica. Radionice traju po 3 sata. U Arete školi svaki polaznik prolazi kroz veliki broj individualnih teorijskih i praktičnih vježbi u kojima se koristi potrebna audio-vizuelna oprema. Na taj način polaznici stiču praksu i iskustvo i usavršavaju potrebne vještine.

Naučene vještine polaznicima pružaju mogućnost da aktivno i uspješno upravljaju svojom komunikacijom u budućnosti i lakše podnose izazove svakodnevice.

Ko bi trebalo da se prijavi na Arete školu vještina?

 • menadžer koji želi uspješnije da upravlja organizacionim dijelom i poslovnim procesima,
 • direktor ili vlasnik koji želi da poboljša komunikaciju sa sektorima i zaposlenima i podigne efikasnost,
 • zaposleni koji želi da unaprijedi svoju poziciju u komunikaciji sa kolegama i menadžmentom, redukuje svakodnevni stres pri obavljanju posla i napreduje u svom poslu,
 • student koji želi bolje da predstavlja, izlaže i prezentuje pred profesorima i raznim udruženjima,
 • učitelji i profesori koji žele uspješnije da edukuju edukante u obrazovnom sistemu,
 • državni službenici koji žele da se bolje snalaze u složenoj hijerarhiji sistema i komunikaciji sa kolegama i medijima,
 • IT stručnjaci i inženjeri (mašinstva, elektrotehnike, itd.) koji žele da unaprijede svoju komunikaciju,
 • Menadžeri prodaje-komercijalisti i osobe koje se bave promocijom proizvoda i usluga i žele da povećaju broj svojih klijenata,
 • osobe koje žele da uspješnije pregovaraju – za bolje radno mjesto, posao ili platu, i
 • svi oni koji žele da povećaju uticaj svojih verbalnih i neverbalnih vještina i time unaprijede svoj status u društvu.

Ko su predavači?

Treninge održavaju stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti komunikacija, medija, umjetnosti, odnosa sa javnošću, marketinga, psihologije, savjetovanja, pedagogije, metodike i didaktike, kao i grafičkog dizajna i multimedije.

Kad počinje Arete škola?

Arete škola vještina počinje 31. oktobra. Prijava po cijeni rane kotizacije do 25. oktobra iznosi 149 KM. Redovna cijena je 199 KM.

Kako se prijaviti u Arete školu?

Putem FB Arete, tel/viber 065/617-418 ili info@arete.ba

 

 

Komentariši