Vještine su kreatori uspjeha

Vještina je precizno ponašanje, adekvatan odgovor na određenu situaciju. Posjedovanje neke vještine podrazumijeva izvršavanje tačnog niza operacija koje dovode do uspješnog izvršavanja zadatka. Nivo poznavanja i korištenja određene vještine zavisi od ličnosti svake osobe, njenih interesovanja i sposobnosti, znanja i kompetencija, kao i od iskustva. Poznavanje vještina važno je zbog nastavka školovanja, radi izbora karijere i upravljanja karijerom, radi pregovaranja i lakšeg donošenja odluka.

Vještine koje nas vode ka uspjehu u društvu bez obzira na to kojim se poslom bavimo jesu komunikacijske vještine. Komuniciranje u najvećoj mjeri određuje naš status na poslu, u porodici ili školi. Što smo bolji komunikatori, to smo uspješniji u ostvarivanju svojih ciljeva. Ako nismo dovoljno vješti u komunikaciji, gotovo je izvjesno da nas drugi neće razumjeti na pravi način. Osim toga, neuspješna komunikacija počeće narušavati naš odnos sa bližnjima, sa radnim kolegama ili vršnjacima.

Osobe koje svoje mišljenje ne izriču dovoljno jasno bilo u govoru ili u pismu neće biti shvaćene na pravi način. Njihove ideje, makar one bile i vrhunske, neće biti upotrebljene, jer ih strana kojoj se saopštavaju neće razumjeti. Takve će osobe teško stizati do željenih ciljeva. Vremenom će postajati nezadovoljne. Steći će utisak da im ništa ne polazi za rukom. Neuspješna razmjena informacija frustriraće i sve druge osobe koje su u nju uključenje, pa je moguće da takve situacije završe i konfliktom.

Dobra je vijest što se komunikacijske vještine mogu naučiti, uvježbati i usavršiti. Učenjem i vježbanjem komunikacije postajemo bolji komunikatori. Time stičemo alate za poboljšavanje kvaliteta našeg života.

Poznavanje komunikacijskih vještina biće odličan temelj za učenje drugih vještina. Vještine asertivnosti (iskazivanje vlastitih uvjerenja na socijalno prihvatljiv način uz uvažavanje drugih), vještine aktivnog slušanja, tolerantnosti i nenasilnog rješavanja problema. Te vještine zovemo socijalnim vještinama. One se definišu kao sposobonost prilagođavanja i pozitivnog ponašanja i omogućavaju nam da se uspješno nosimo sa zahtjevima i izazovima svakodnevnoga života.

Na putu učenja novih vještina moramo naučiti da prepoznajemo naša raspoloženja. Vještina prepoznavanja sopstvenih emocija krucijalne su za razumijevanje samog sebe. Osobe koje sebe razumiju, bolje upravljaju svojim životom. Znaju šta žele da urade, kojim poslom da se bave, kako da pregovaraju, na koje uslove da pristanu i drugo.

Učenje bilo koje vještine podrazumijeva rad. Bez obzira na to koliko smo inteligentni, moramo da naučimo da budemo istrajni. Da bismo u tome uspjeli, moramo da naučimo kako da sebe motivišemo. Poznavanje vještine motivacije pomoći će nam u postizanju konačnog cilja.

Veoma je važno prepoznati sve koristi koje nam vještine pružaju i krenuti putem novih spoznaja koje će nas učiniti zadovoljnim a naš život boljim.

Razvijte svoje vještine.  Razvijte svoju izvrsnost.

Arete tim.

Komentariši