Šta te pokreće?

Motivacija

Motivacija predstavlja “gorivo” koje nas pokreće da postavljamo ciljeve i težimo ostvarivanju tih ciljeva. Motivacija nas vodi ka cilju i odgovorna je za neodustajanje (ili odustajanje, kada je izgubimo).

Upravo nedostatak motivacije može biti jedan od razloga lakog odustajanja, nedovoljne posvećenosti aktivnostima i u konačnici – razlog neostvarenog cilja.

Kada govorimo o motivaciji, razlikujemo dva tipa motivacije – intrinzičku i ekstrinzičku motivaciju.

Intrinzička ili unutrašnja motivacija znači da težimo ostvarenju nekog cilja radi samog cilja. I sama ta aktivnost za nas je motivišuća. Motivacija dolazi iz nas samih i za to nam nisu potrebni podsticaji. Npr. pišem blogove jer volim proces pisanja i njihovog nastajanja.

Ekstrinzička ili spoljašnja motivacija se odnosi na ostvarivanje nekog cilja radi nagrade koja slijedi ako izvršimo tu aktivnost. Motivacija dolazi iz različitih podsticaja, potkrepljenja, pohvala i nagrada. Npr. pišem blogove jer sam za to plaćena i ne bi ih pisala da nisam.

U realnosti, ova dva tipa je veoma teško posmatrati potpuno odvojeno. Bolje je o motivaciji govoriti kao o kontinuumu sa dva kraja: intrinzička i ekstrinzička motivacija. Naravno, poželjno je tražiti stvari u kojima uživamo samo zato što ih činimo: druženje sa prijateljima, čitanje, šetnja, sport, pjevanje, itd. A sa druge strane, za aktivnosti koje smo dužni obaviti potrebno je pronaći adekvatno potkrepljenje da se aktivnost realizuje.

Ciljevi i motivacija

To što smo naučili podjelu motivacije na gore opisana dva tipa ne znači ništa ukoliko nismo jasno definisali ciljeve. Zašto? Ukoliko cilj nije jasno postavljen, teško da ćemo biti motivisani za obavljanje aktivnosti koje vode do ostvarenja tog cilja. Jednostavno, teško je pratiti da li smo u nečemu dobri i da li u nečemu napredujemo ako nam nije jasno čemu težimo.

Želimo li biti uspješni u životu, moramo odrediti u kojim poljima se želimo ostvariti, u kojem vremenskom roku i moramo razumjeti koje se sve aktivnosti za to moraju sprovesti. U suprotnom, vrlo teško ćemo znati da li smo na pravom putu i kakva nam je motivacija potrebna.

Zato, prvo odredite i specifikujte cilj, ili više njih.

Sistem vrijednosti i motivacija

Naravno, motivacija, odnosno koliko ćemo biti motivisani da se investiramo u različite aktivnosti zavisi i od našeg sistema vrijednosti. Neke aktivnosti ćemo raditi sa više “elana”, a druge sa manje. U nekim zadacima ćemo biti predaniji, dok u drugim nećemo imati potrebu da se pretjerano investiramo.

Motivacija je povezana sa sistemom vrijednosti. Važno je da osvijestimo koje su to vrijednosti kojima težimo, kako bismo što efikasnije i uspješnije kreirali svoje ciljeve, ali i istrajali do njihovog realizovanja.

 

Kako se motivisati?

Kada identifikujemo čemu težimo i šta je to što nas pokreće, potrebno je smisliti strategiju kako se motivisati. Odgovor na ovo pitanje donosimo u novom blogu, a sve ovo učimo u Arete studiju vještina (uskoro)!

 

Prije nego vam donesemo tekst o tome koje su najefikasnije strategije motivacije, istražite malo sebe: preispitajte svoje vrijednosti i napišite ih, zapišite svoj cilj ili svoje ciljeve i razmislite šta vas najviše motiviše. Šta te pokreće, kako i zašto?

Vaš Arete tim!

Komentariši