Kratkoročni i dugoročni ciljevi

Različiti ljudi imaju različite ciljeve. Bez obzira na to koji su pojedinačni ciljevi koje postavljamo pred sebe, uopšteno govoreći, ciljeve je moguće podijeliti u dvije grupe: kratkoročne i dugoročne ciljeve.

Kratkoročni ciljevi se odnose na trenutno zadovoljenje različitih potreba i želja, dok se dugoročni ciljevi odnose na duži vremenski period i najčešće su u vezi sa veoma važnim stvarima u našem životu, kao što su: završetak škole, uspješnost za vrijeme studija i karijere, promjena ponašanja i navika, preseljenje, itd.

Kratkoročni ciljevi se odnose na ostvarenje ciljeva koji su nam od trenutnog značaja i moguće ih je ostvariti u kraćem vremenskom roku, npr. družiti se sa prijateljima večeras. Mogli bismo reći da se dugoročni cilj odnosi na dobrobit gledano na duže staze: nešto što je moguće realizovati kroz duži vremenski period, npr. završiti fakultet.

Zašto je poželjno znati kojim ciljevima težimo?

Najbolji sportisti, poslovni ljudi i svi uspješni ljudi iz različitih sfera postavljaju ciljeve.

Dakle, da bismo ostvarili neki cilj važno je da je taj cilj jasno definisan – da znamo čemu težimo da bismo bili motivisani za postizanje cilja. Jedan od ključnih faktora u definisanju dugoročnih i kratkoročnih ciljeva jeste sposobnost da prepoznamo koliko vremena i koji resursi su nam potrebni za ostvarenje zadatog cilja. Jasno definisani ciljevi nam omogućuju da pratimo naš progres: da li smo da dobrom putu ili ne, da li koristimo dobre strategije i da li je potrebna promjena. Takav pristup nam daje mogućnost da budemo efikasni i efektivni. Zahvaljujući ovakvom pristupu, prilikom ostvarivanja cilja ili različitih koraka na putu do cilja osjećamo se efikasno i naše samopouzdanje biva sve veće.

Ono što je obećavajuće je da se razlikovanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva, kao i njihovo postavljanje i istrajnost u njihovom postizanju može da nauči, kao i bilo koja druga vještina. Za to je potrebno malo motivacije, nekoliko smjernica i istrajnost.

 

Jedan od ključnih faktora u definisanju dugoročnih i kratkoročnih ciljeva jeste sposobnost da prepoznamo koliko vremena i koji resursi su nam potrebni za ostvarenje zadatog cilja.

 

Budimo iskreni, postizanje ciljeva prvenstveno dugoročnih, ali i onih kratkoročnih, nije uvijek jednostavan posao – često zahtijeva uskraćivanje hedonizma, žrtvovanje, ulaganje napora itd. Dešava se da dugoročni i kratkoročni ciljevi budu sukobljeni, odnosno da bismo postigli dugoročni cilj moramo modifikovati kratkoročni ili ga u potpunosti žrtvovati, npr. ukoliko želimo da završimo fakultet, ponekad nije moguće viđati prijatelje kad god to i poželimo.
Potrebno je žrtvovati kratkoročni cilj u određenoj mjeri (pri tom se ne misli na krajnost: prestati se družiti) kako bi se uspješnije kretali ka dugoročnom cilju.

Na kraju, ukoliko vam se čini da naporno radite, ali da ne postižete željeni cilj u onoj mjeri u kojoj biste to i željeli, savjet je da preispitate vlastite ciljeve.

Napomena: U postavljanju i ostavarivanju dugoročnih i kratkoročnih ciljeva uključeno je mnogo različitih faktora o kojima nije bila riječ u ovom blogu.

 

Arete tim

Komentariši